O Instytucie

Instytut Studiów Azjatyckich stanowi jednostkę organizacyjną fundacji Instytut Północny. Powstał na początku 2011 roku we Wrocławiu, a jego założycielami są Aneta Krejczy, Anna Lachowicz-Tomczyk, Lesław Jakub Paździor. 

Głównym celem Instytutu Studiów Azjatyckich jest prowadzenie badań nad kulturami azjatyckimi oraz ich promocja. Działając na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego tego obszaru Instytut angażuje się w organizację wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, publikację tekstów naukowych i popularnonaukowych itp.

 

Cele i środki

Celem Instytutu Studiów Azjatyckich jest:

 1. Prowadzenie badań nad kulturami azjatyckimi.
 2. Promocja i popieranie badań nad kulturami azjatyckimi.
 3. Popularyzacja szeroko pojętej wiedzy o kulturach Azji w społeczeństwie.
 4. Działanie na rzecz upowszechnienia dziedzictwa kultur azjatyckich.
 5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi szeroko pojętą kulturą Azji.

Instytut realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń, konferencji, konkursów, seminariów, happeningów, spektakli, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych wydarzeń.
 2. Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
 3. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej.
 4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej.
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
 7. Prowadzenie strony internetowej.
 8. Ustanawianie stypendiów i grantów naukowych.
 9. Inne działania realizujące cele Instytutu.

Przy organizacji imprez, Instytut Studiów Azjatyckich współpracuje z takimi instytucjami jak: Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Muzeum Etnograficzne (Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu), Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Wrocławski Klub Formaty i wiele innych.

Instytut prowadzi również - we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą - studia podyplomowe Kultura Indii i Tybetu (www.dsw.edu.pl).

Działalność i współpraca

Swoją działalność Instytut opiera przede wszystkim na pracy społecznej Zarządu oraz Wolontariuszy. Dlatego zachęcamy każdego, kogo interesuje kultura (lub jedna z kultur) Azji do współpracy, w szczególności nauczycieli akademickich oraz studentów, specjalistów, pasjonatów i podróżników.

Chętnie podejmiemy również współpracę z patronami i/lub sponsorami naszych przedsięwzięć. Zainteresowanych prosimy o kontakt: sekretariat@azja.edu.pl.

 

Instytut Studiów Azjatyckich
Przy Instytucie Północnym

Numer w KRS: 0000364819
NIP: 8951982219
NIP UE: PL 8951982219
REGON: 021366182