HELENA Filipiuk?Świtoń

Urodziła się w Opolu. W 2007 roku ukończyła szkołę średnią i rozpoczęła studia pierwszego stopnia na kierunku filologia hiszpańska na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 2010 rozpoczęła również studia pierwszego stopnia na kierunku filologia francuska.

Obecnie studentka na drugim roku studiów uzupełniających, na filologii hiszpańskiej oraz na drugim roku studiów pierwszego stopnia filologii francuskiej.

Pracę magisterską z iberystyki pisze łącząc dwa obszary badań translatorycznych i kulturowych (przygotowuje specjalistyczny słownik jeździecki polsko-hiszpański z suplementem dot. hiszpańskiej szkoły
jazdy i tradycji z nią związanej). Obronę magisterską planuje na jesień, po powrocie z praktyk w Muzeum Tańca Flamenco w Sevilli (Hiszpania).

Od roku 2011 realizuje również 3-letni program Studium Języka i Kultury Chin w
Instytucie Konfucjusza (UWr).

Członkini Interdyscyplinarnego Koła Orientalistycznego, od października 2009 do października 2012 przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego UWr oraz członkini Parlamentu Uniwersytetu Wrocławskiego (2009-2012).