Dr Sebastian Michalak

Jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Walijskim w Aberystwyth. Był stypendystą Fundacji im. Stefana Batorego, programu Socrates-Erasmus, Osterreichisches College, Komitetu Badań Naukowych i Taiwan Fellowship. Pisał o problemie Tybetu w rezolucjach Parlamentu Europejskiego.

Jest autorem wstępów do Bhagawagity i Chwał Śiwapurany w przekładzie Iwony Szuwalskiej. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Europejskich Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.